Kapcsolat

.
+ 36 96 518 047

Follow

Info

Az oldalon található valamennyi tartalom a Dental-Unio Kft. tulajdona. Engedély nélküli felhasználása eljárást von maga után. Termékeink megvásárlására kizárólag szakképzett orvos felhasználóinknak van lehetősége. Magánszemélyek részére értékesíteni nem áll módunkban.

Ha Ön már regisztrált, kérjük, jelentkezzen be közvetlenül itt

Szállítás
Ugyanazt a címet használja a szállításra, amit a számlázáshoz megadott
Szállítási cím hozzáadása/szerkesztése
Név Cikkszám Ár Mennyiség ÁFA 27% Kedvezmény Összesen
 
Termék árak összesen

Kiválasztott szállítási mód

DHL (DHL)DHL futárszolgálattal szállítás.

vagy a kiválasztott szállítási mód módosítása

284 Ft
1 334 Ft
 
Összesen:
284 Ft
1 334 Ft
Megjegyzések és különleges kérések
Általános szerződési feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Örömmel üdvözöljük az Dental-Unio Kft. webáruházának vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

Felek elnevezése a jelen Általános szerződési feltétekben (továbbiakban ÁSZF) (a jelen internetes szolgáltatás szerinti) eladó: Szolgáltató, Eladó vagy Dental-Unio Webáruház, Dental-Unio Kft., a szolgáltatás igénybe vevője: Vevő, az elektronikus szolgáltatás lebonyolításában közreműködő: Közvetítő Szolgáltató.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

1.1 A Dental-Unio Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton történik, Interneten keresztül a http://www.dentalunio.hu webcímen, telefonon, faxon, e-mailen, levélben vagy személyesen, akár üzletkötő közreműködésével is.  a webáruházon kívül leadott rendelések esetén az árak eltérhetnek az ott közöltektől.

1.2 A Dental-Unio Kft-nél történő elektronikus vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja a webáruházban. A regisztrációval a Vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri és magára nézve azt kötelezőnek elfogadja.

1.3 Bármely úton történő rendelés leadás a Felek között létrejött írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása. A szerződés nyelve a magyar. A Szolgáltató a szerződéses dokumentumokat megőrzi, azokból - lekérdezés után - másolatot kiad.

1.4  Szolgáltató az adatátviteli hibáktól mentes kapcsolat üzemeltetésére Közvetítő Szolgáltatót vesz igénybe. A közvetítés körülményeire visszavezethető átviteli hibáért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1 Amennyiben a Vevő a Dental-Unio Webáruházban nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.

2.2 Bármelyik regisztrációs lapot vagy vagy más úton beérkezett megrendelést , amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilváníthatjuk és semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

3. A FORGALMAZOTT TERMÉKEK

3.1 Az eladásra felkínált áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából vagy munkatársaink szóbeli tájékoztatása útján tudhatja meg. Az ismertető leírás a gyártótól származik, annak esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A mindenkori vételár az információs oldalon az áru mellett feltüntetett ár, a kiadott árlista szerinti ár vagy a Dental-Unio által üzemeltetett ügyviteli programban szereplő ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A házhozszállítás díját külön tarifatáblázat tartalmazza, mely a jelen ÁSZF melléklete. (lásd legalul)

4. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

4.1  Eladó az általa eladott áruk minőségéért a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel.

Eladó az eladásra felkínált áruk típusától függően eltérő jótállást vállal. Az eltérő jótállási idő vagy jótállási feltétel az adott áru mellett van feltüntetve. Eladó által vállalt jótállás nem érinti (nem csorbítja) a Vevő Ptk. szerinti szavatosságra alapítható jogait.

A termékek nagy része a gyártó által meghatározott és általa a terméken feltüntetett szavatossági (lejárati) idővel kerül forgalomba. Ez a szavatosági idő nem lehet 6 hónapnál rövidebb, ellenkező esetben a termék mellett feltüntetésre kerül.

4.2 A Dental-Unio Kft-nél kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

5.1  Elektronikus rendelés esetén Vevő a konkrét termék információs honlapról történő kiválasztásával adja meg a rendelését. A rendelés leadásakor a szállítással kapcsolatos lehetőségeket is meg kell választani.

5.2  Eladó a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerződés. A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a Vevő vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.

5.3  Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla vagy szállítólevél, futárszolgálati átadóív) aláírni. Az átvétel elismerését jelenti tétel a kézpénzben történő kifizetése is. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad.

Csomagszállító vagy futárszolgálat által kézbesített termékek esetében az esetleges szállítási sérüléseket a szállítóval kell jegyzőkönyveztetni, ellenkező esetben reklamációt Szolgáltató nem fogad el.

5.4 Amennyiben Eladó az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően értesítést küld a Vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.

5.5 Amennyiben az áru kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, ennek tényéről az Eladó vagy megbízottja értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. A Vevőnek felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vevő tartozik viselni.

6. FIZETÉS

6.1 A vételár teljes kiegyenlítéséig a termékek a Dental-Unio Kft. tulajdonát képezik.

6.2 Dental-Unio Kft. mindenkor fenntartja magának a jogot, hogy Vevőt csak készpénzes vagy utánvétes módon szolgálja ki.

Átutalásos számla kiállításának feltétele jelen ÁSZF mindkét fél általi aláírása!

Az esetlegesen kiállított átutalásos számla ki nem fizetéséig újabb hasonló fizetési módú számlát Szolgáltató nem ad ki!

6.3 Lejárati időn túli késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresére jogosult. Ha a lejárati időn túli 60-dik napon sem történik fizetés, Szolgáltató követelését automatikusan követelés kezelő cégre bízza, melynek költsége Vevőt terheli!

6.4. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelembe esik, úgy a késedelmes teljesítés esetén - a kamatokon felül - a Dental-Unio Kft. jogosult az első fizetési felszólítás után 10.000,-Ft költséget felszámítani. MInden további fizetési felszólítás után a Dental-Unio Kft. felszólításonként 15.000,-Ft költséget jogosult a Vevővel szemben felszámítani. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési felszólításra jogi képviselő útján kerül sor, úgy a Dental-Unio Kft. a felszólításért 30.000,-Ft költséget számíthat fel a Vevővel szemben. Ugyanez a költségszámítás alkalmazandó a Vevő egyéb késedelmes teljesítés megszűntetésére történő felszólítása esetére is.

6.5. Vevő tudomásul veszi, hogy téves utalása esetén amennyiben van nyitott számlája, a beérkezett összeget annak törlesztésére könyveljük. Amennyiben nincs nyitott számlája, visszautalás esetén Dental-Unio 1.500,-Ft bankköltséget jogosult levonni.

7. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

7.1  Vevő az áru mennyiségi átvételéig a szerződéstől elállhat. Amennyiben a kézbesítési folyamat már megkezdődött, a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru kiszállításával kapcsolatban felmerült költségeket. Ez a jog nem vonatkozik azon termékekre, amelyek kifejezetten Vevő részére lettek beszerezve. Az ilyen termékek jelölése a Dental-Unio webáruházban a "Rendelésre" szóval vannak jelölve.

7.2 Vevőre az e-kereskedelmi jogszabályokban meghatározott elállási jog nem vonatkozik, azonban a Dental-Unio Kft. minden esetben igyekszik megoldást találni a problémákra. Elállási szándék jelzését követően az Eladó törekszik a megnyugtató rendezésre.

7.4  Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányaira vonatkozóan vagy bármely más termék esetében, ha a termék eredeti csomagolását felbontotta, illetve a termékkulcsot bármilyen formában megkapta.

8. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

8.1 A Dental-Unio Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

8.2. A Dental-Unio Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:

- az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;

- bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Dental-Unio Webáruház     akadálytalan működését és a vásárlást;

- bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;

- bármilyen adatvesztés;

- bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;

- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

8.3 A Dental-Unio Webáruházhoz való kapcsolódás, a Dental-Unio Webáruházban való elektronikus vásárlás mint beszerzési mód a Vevő veszélyére történik.

8.4 A Dental-Unio Webáruház kizárja felelősségét a vis maior esetekre

8.5 A Dental-Unio Webáruház szabadon módosíthat kínálati árain, szállítási határidőin. A változás a Dental-Unio Webáruház honlapján történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de a már visszaigazolt megrendelésekre az eredeti (rendeléskori) feltétel a hatályos.

8.6 A Dental-Unio Webáruház módosíthatja a jelen ÁSZF és a vásárlás egyéb feltételeit és szabályait, de nem visszamenőleges hatállyal.

8.7 Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a vásárlás és a szolgáltatás egyéb szabályait, a Dental-Unio Webáruház érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását.

9. SZEMÉLYES ADATOK

9.1  Vevő, tekintve jogállását, személyes adatot nem bocsát rendelkezésre, azonban az adatbázisból való törlését kérheti. Az adatbázisból való törlés kizárólag az online csatornákra vonatkozhat.

9.2 A Dental-Unio Webáruház a Vevő adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vevő kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

9.3  Vevő kifejezett tiltó rendelkezése hiányában a Dental-Unio Kft-nek megengedett a webfelületén történt  regisztrációnál megadott vagy bármely más módon tudomására jutott e-mail címen a tájékoztatás küldése akcióiról és újdonságairól.

A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Felhívjuk figyelmét, hogy társaságunk kizárólag jogi személyeket szolgál ki, amely körbe a jogalkalmazás szerint az egyéni vállalkozók is beletartoznak. Tekintettel, hogy az ügyletben természetes személyek nem vesznek részt, így az e-kereskedelmi és fogyasztóvédelmi szabályozások nem alkalmazandók.

1. számú melléklet a szállítási és utánvételi díjakról.

Dental-Unio Kft. a Dental-Unio Webáruházban, vagy egyéb úton hozzá beérkezett rendelések teljesítését saját munkatársaival, futárszolgálattal vagy csomagszállító szolgálattal végzi.

Ezek díjtételei a következők ( végfelhasználók részére):

25 000 Ft (bruttó) feletti rendelés esetén: ingyenes*

25 000 Ft (bruttó) alatti rendelés vagy viszonteladói értékesítés esetén:

Szállítási díj, a csomagok összsúlya alapján:

0,1-10 kg

1 050 Ft

10,1-20 kg

1 550 Ft

20,1-25 kg

1 830 Ft

25,1-30 kg

2 140 Ft

30,1-35 kg

2 450 Ft

35,1-40 kg

2 700 Ft

minden további 10 kg

200 Ft

 

Utánvét költsége: 

150.000 Ft-ig

1 200 Ft

150.000 Ft-tól

A fizetendő összeg 0,8%-a

 

Pótdíjak:

Biztosítás

A fizetendő összeg 0,9%-a

Túlsúlyos és/vagy túlméretes csomag. (A 70 kg-ot meghaladó súlyú, illetve azon csomagok esetén, amelyek bármely mérete meghaladja a 120 cm-t.)

8 900 Ft

                                                                      A fenti értékek az Áfa-t nem tartalmazzák!

*Megjegyzés:  az ingyenes szállítás akkor is érvényes, ha a kiszállítás több részletben teljesül, feltéve, hogy a megrendelés összege meghaladta a fent jelzett összeget és nem tartalmazott úgynevezett 'Készleten: Rendelésre" kitétellel ellátott terméket.

Győr, 2017. május 11.